Iluzje w Kosmosie
15 lutego 2012

Kiedy patrzymy na fotografie zrobione na przyjęciu urodzinowym lub na spacerze z rodziną, to łatwo jest nam rozpoznać na nich kto stoi obok kogo, a kto jest daleko w tle. Gdy jednak oglądamy zdjęcia przestrzeni kosmicznej, brakuje nam naturalnego zmysłu, by osądzić jak duże powinny być te obiekty jak daleko od siebie w rzeczywistości się znajdują!

Jako przykład niech posłuży niedawno wykonane zdjęcie Kosmosu. Widać na nim mgławicę składającą się z pyłu i gazu (przedstawioną na czerwono) obok jasnej gwiazdy.  Jednak w rzeczywistości gwiazda ta jest zdecydowanie bliżej Ziemi niż mgławica. Gwiazdy znajdujące się pomiędzy Ziemią, a obiektem, który obserwujemy nazywane są "gwiazdami pierwszoplanowymi". Są dużo jaśniejsze niż inne gwiazdy na przedstawionym zdjęciu, ponieważ znajdują się dużo bliżej nas.

Gwiazdy pierwszoplanowe wydają się mieć  proste promienie wychodzące z ich centrów, ale jest to tylko złudzenie, gdyż w rzeczywistości promienie takie nie istnieją. Są one efektem zaginania światła  na podporach lustra w teleskopie i obserwuje się je tylko dla bardzo jasnych obiektów

Chociaż te nierzeczywiste promienie są tylko złudzeniem, wielu obserwatorów i fotografów nocnego nieba uważa je za piękne. Zdarza się nawet, że niektórzy dodają je celowo do gwiazd na własnych fotografiach nieba przy użyciu specjalnych programów do edycji zdjęć!

Ciekawostka
None
This Space Scoop is based on a Press Release from ESO .
ESO
Ilustracja
Wersja do druku

Głodny wiedzy? Przeczytaj więcej...

Czym jest Space Scoop?

Poznaj tajniki astronomii

Inspirujemy nowe pokolenie odkrywców kosmosu

Przyjaciele Space Scoop

Skontaktuj się z nami