Rekordní ohňostroj ve vesmíru a nečekaný zvrat
27. července 2021

Slyšeli jste někdy o gama záblescích? Jsou to obrovské exploze v srdci vzdálených galaxií. Ve skutečnosti jde o nejenergetičtější a nejjasnější události v celém vesmíru! Tyto záblesky mohou trvat od několika milisekund až po několik hodin.

Astronomové tyto události dělí do dvou obecných kategorií. Krátké gama záblesky trvají méně než dvě sekundy a předpokládá se, že vznikají při splynutí neutronových hvězd. A dlouhé gama záblesky trvají déle než tyto dvě sekundy a předpokládá se, že začínají výbuchem supernovy (způsobeným zánikem velmi hmotných hvězd).

Tým využívající observatoř Gemini právě zjistil, že gama záblesky ne vždy zapadají do škatulek, které pro ně astronomové vytvořili. Pozorovali 0,6sekundový gama záblesk pocházející z výbuchu supernovy ve vzdálené galaxii. Jde o nejkratší záblesk jaký kdy byl u tohoto druhu pozorován!

Vědci se domnívají, že podobné záblesky gama záření u supernov jsou tak krátké proto, že výtrysky gama záření nejsou dostatečně silné, aby zcela unikly z hvězdy. Některé hroutící se hvězdy mají tak slabé výtrysky, že záblesky gama dokonce vůbec nevytvářejí.

Příběh má ještě jeden háček. Objev totiž může pomoci vysvětlit jednu záhadu v astronomii. Obvykle se předpokládá, že dlouhé gama záblesky pocházejí z určitého druhu supernov (typ Ic-BL). Těchto supernov je však mnohem více než dlouhých záblesků. Možná by tyto supernovy mohly skrývat krátké gama záblesky namísto těch dlouhých, které by astronomové očekávali spíš.

A možná, že třídění gama záblesků podle doby jejich trvání není nejlepší způsob jejich klasifikace. Pokud jde o příčiny těchto záblesků, ty skýtají ještě velký prostor pro další výzkum.

Obrázek: Obrázek ukazuje hroutící se hvězdu, která vytváří krátké gama záblesky předtím, než exploduje jako supernova.

Kredit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva. Zpracování snímku: M. Zamani (NSF's NOIRLab).

"Cool" zajímavost

Záblesky gama záření jsou extrémně vzácné jevy, ale když k nim dojde, uvolní neuvěřitelné množství energie. Během pouhých několika sekund může typický gama záblesk uvolnit více energie než naše Slunce za 10 miliard let svého života!

This Space Scoop is based on a Press Release from NOIRLab .
NOIRLab
Obrázek

Chceš ještě víc informací? Tak tudy...

Co je to Space Scoop?

Více o astronomii

Inspirujeme novou generaci vesmírných badatelů

Přátelé Space Scoop

Kontaktujte nás