Chikajil k’utwachil kech taq ala’s rech q’equmal
Dec. 5, 2016

Pa taq le uk’isb’al 20 junab’ man qeta’am taj we k’o jun ralq’ij chi rij le ukemb’al q’ij, ¡kq’ax pa uwi’ 3,500! Chi kech taq wa’ we naj uwachulew kqab’ij exoplaneta chi kech.

K’i ub’antajik utzukuxik taq exoplanetas, le k’utub’al le qas k’o uwachinem, are le kb’ix cholb’anikil rech q’axnem chech. Are taq jun ralq’ij kq’ax chi uwach le uch’umil le alanaq, Kuch’uq uwach jun nitz’ utz’aqatil uwachinem le ch’umil. Le ajch’umilab’ kekowinik kakilo jas kub’an wa’ kxajtajik, pacha’ jun mu’j pa jun k’utwachil kech taq ala’s . We kkilo chi suk’ul uxajtajem, kkichomaj chi jun ralq’ij k’o pa sutub’e chi rij le ch’umil.


Sib'alaj k'i ral q'ij riqitajnaq ruk' ukojik we ub'e'al, le retb'alil pacha Marte on are nima'q chi uwach Jupiter. Xa k'ut le was kaqaj kaqeta'maj are jachike chech we taq ral q'ij k' o k'aslemal chi upam.

Le rajawaxik, kaqaj kaqariq taq ral q'ij junam ruk' le Uwachulew, rumal chi qeta'am chi waral k'o k'aslemal. Katajin kaqatzukuj taq ral q'ij pacha unimal le Uwachulew, le k'o usutinem pacha unajal chech le ch'umil, jawi' le uq'aq'al xaq retal are chi k'o ja', che ri are sib'alaj rajawaxik chech le k'aslemal.

Le teren chi uloq are utzukuxik pa le kaqiq' rech le ral q'ij jastaq le k'o uk'aslemal, pacha' le kaqiq'. Pa janipa aq'an junab', le ilb'al uwakaj kakowinik Karol we jastaq ri sib'alaj nima'q ub'antajik. Xa k'u chech uriqik, kajawataj reta'maxik le usilob'em chi kijujunal le ral q'ij, xa k'u jeri' kaqeta'maj jawije' xuquje' janipa' kaqakoj le Ilb'al uwakaj.

Maja' naj kanoq xojo'pan chi upam wa'. Jun molaj winaq e solol uxe' pa ronojel uwachulew xekowinik xkilo janipa' kab'eyetaj le órbita chech le unajal exoplaneta chi sib'alaj aninaq man ilowinaq ta wi ruk' reta'maxik le rinoch'. Xa k'u we jun ral q'ij kuya' usutinem chi rij le ch'umil chi 45 q'ij, wene' pa 18 alaj kajb'aj.

Ajawatal juq'attzij
Xuquje' utz kaqil taq le ral q'ij e  k'o pa le Ukemb'aj q'ij. Jujun mul utz kaqil le Mercurio chi'l Venus keq'ax chi uwach le q'ij. Le nab'e mul utz ka'ilik are' pa le q'ij 11 de noviembre rech le junab' 2019, are taq Mercurio kaq'ax chi uwach le Q'ij.
This Space Scoop is based on a Press Release from NAOJ .
NAOJ

Elena Tambriz, Luis Jamínez y Ricardo Guarchá

Wachib'al
Okib'al rech Man k'ax ta utz'ajtz'ib'axik

¿K'o kawaj kaweta'maj na? chaweta'maj nik'aj chik...

¿Jas uwach ri' Space Scoop?

Chariqa' nik'aj chik Unik'oxik uwakaj

Uk'utik chi kiwach k'ak' taq nik'ol uwakaj

Achi'il rech Space Scoop

Chojach'ab'ej