Космическо празненство
27 Май 2015

Космосът е особено студено място. Затова е забавно, че обектът от новата космическа снимка толкова прилича на пламък, от нажежения до бяло център до червените си облаци. Големите сини звезди пък приличат на искри!

Този обект е мъглявина (облак от космически газ и прах) и, освен че прилича на пламък, се държи като такъв. (Освен сините звезди, които всъщност са пред мъглявината, много по-близо до Земята.)

Като изгарящия център на пламък, най-горещата част на мъглявината е ярката област в центъра й, където се крият множество млади звезди. Въпреки че те не се виждат на снимката, те много влияят на областите около тях.

Газът в центъра се нагрява от младите звезди. Той се разширява през заобикалящия го по-студен газ, също както пара се надига от чайника, когато водата завира.

Когато горещият газ достигне до ръба на газовия облак, той избухва в студеното черно пространство. Тъй като по подобен начин изглежда отварянето на бутилка шампанско, този процес се нарича разливане на шампанско.

А в тази мъглявина има много повече от балончета. Оказва се, че в тази мъглявина е имало много епизоди на раждане на звезди. Това означава, че в нея има голямо разнообразие от звезди на всякаква възраст и в различни периоди от живота си. Това прави мъглявината много интересна за астрономите, които изучават раждането и порастването на звездите.

Интересно

В този космически облак светлината често е блокирана от космически прах и не стига до очите ни или земните телескопи.

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO .
ESO

Нели Иванова/Nelly Ivanova

Изображение
Версия за разпечатване

Още си любопитен? Научи повече...

Какво е Space Scoop?

Открий още астрономически тайни

Вдъхновяваме ново поколение космически изследователи

Приятели на Space Scoop

Свържи се с нас